Vervolg: Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Wil je emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines kopen of jouw bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen? Of heb je een innovatief idee om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren?

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. Met bouwmachines bedoelen we bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026. Je mag subsidie aanvragen voor meerdere onderdelen.

SSEB Innovatie haalbaarheidsstudies en tender

Binnen de SSEB Innovatie is er nog budget beschikbaar voor haalbaarheidsstudies. Subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie is mogelijk tot 30 december 2022, 17:00 uur.

Budget SSEB Aanschaf en Retrofit

Het beschikbare budget voor SSEB Aanschaf en SSEB Retrofit was op 9 mei 2022 uitgeput. Op 1 juli 2022 kwam er aanvullend budget beschikbaar:

  • € 20,2 miljoen voor SSEB Aanschaf 
  • € 2 miljoen voor SSEB Retrofit

Na deze ophoging is er in 2022 in totaal een budget van € 30,5 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen we bijna alle aanvragen, die op 9 mei 2022 waren ingediend, alsnog in behandeling nemen. Dit doen we op volgorde van de lotingsuitslag. Wordt één van deze aanvragen op de lijst ingetrokken of (gedeeltelijk) afgewezen? Dan gaat het vrijgevallen budget naar de eerstvolgende aanvraag op deze lijst, totdat het beschikbare subsidiebudget op is.

Bouwvoertuigen binnen SSEB tot en met 29 juli 2022

Je kon tot en met 29 juli 2022 subsidie aanvragen via de SSEB voor bouwvoertuigen. In totaal is tot en met 29 juli 2022 voor € 1.141.404,13 subsidie aangevraagd.

Het resterende budget van € 528.595,87 voor bouwvoertuigen is beschikbaar voor de aanvragen die op 9 mei 2022 zijn ingediend voor bouwwerktuigen en hulpfuncties.

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot, is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018. Ook draagt de regeling bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast stimuleert de regeling de groei van de markt voor emissieloos bouwmaterieel. Meer informatie over het programma Schoon en Emissieloos Bouwen vind je op opwegnaarseb.nl.

Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact op met je bedrijfsadviseur.

Bron: Vindsubsidies