VNO-NCW en MKB-NL vinden dat de strenge stikstofregels teruggedraaid dienen te worden

Met de verkiezingswinst van BBB in gedachten lijkt het voor ondernemersvereniging VNO-NCW en MKB-NL het juiste moment om opnieuw de aandacht te vestigen op de strenge richtlijnen die de Nederlandse overheid hanteert rondom stikstof. Dankzij de huidige strenge maatregelen zit Nederland al drie en een half jaar op het stikstofslot, zo zeggen de ondernemersverenigingen. Er moet een einde aan komen, zo wordt gezegd.

VNO-NCW en MKB-NL vinden dat de strenge stikstofregels teruggedraaid dienen te worden

Het stikstofprobleem is grotendeels door Nederland zelf gecreëerd, vindt men. In andere Europese landen, met eveneens hoge stikstofwaardes, zit het vergunningenstelsel niet op slot. Dat is te danken aan de wijze waarop met de Europese richtlijn wordt omgegaan. De Nederlandse interpretatie heeft ertoe geleid dat wanneer sprake is van een uitstoot boven 0,005 mol, geen vergunning wordt verleend.

In Duitsland wordt bijvoorbeeld een grens aangehouden van 21 mol en in Engeland een grens van 5 mol. De ondernemingsverenigingen pleiten er dan ook voor dat Nederland de grens opvoert van 0,005 mol naar 0,5 mol. 

Bovendien vinden zij dat per project gekeken zou moeten worden of de natuur in de omgeving schade zou ondervinden van de verwachte stikstofuitstoot. Als dat namelijk niet het geval is, dan zou zelfs een nog hogere grens gehanteerd kunnen worden.

Het is de vraag of de duidelijke kiezerswinst van stikstofpartij BBB, een duwtje in de rug geeft voor de oproep van VNO-NCW en MKB-NL.