Vooral middenbedrijven groeien volgens CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek volgt nauwgezet de ontwikkelingen in onze maatschappij. Een belangrijk facet is de ontwikkeling van het bedrijfsleven en onze economie. In het jaarbericht Staat van het MKB2019, blijkt dat het goed gaat met MKB Nederland.

Niet helemaal een verrassing natuurlijk, vanwege de vele eerdere berichten in de media. Echter, het CBS is in staat om de positieve ontwikkeling in getallen uit te drukken.

Zo blijkt over het afgelopen jaar dat vooral de ZZP’ers, middenbedrijven (van 50 – 250 werknemers) en het grootbedrijf (250 werknemers en meer) een groei hebben laten zien. De groei van het middenbedrijf – ruim 8% - stak nog boven de rest uit.

 

De groei van kleine bedrijven (10 – 50 werknemers) bleef met 1,9% een beetje achter bij de rest. Overigens was deze groep van bedrijven een jaar eerder nog een van de sterkere groeiers. De groei wordt door het CBS vooral toegeschreven aan een hoger arbeidsproductiviteit . Aangezien de productiviteit een grens kent, wordt de beschikbaarheid van personeel nog altijd gezien als een belemmering voor verdere groei.