Wat betekent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor bedrijven en ondernemers?

Wat heeft de smurf en de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' met elkaar te maken? Ilona Vinke-Cobussen, jurist, legt het uit in de wekelijkse OOvB-blog!

We kunnen in ieder geval alvast verklappen dat het niets met het kleine blauwe mannetje met puntmutsje te maken heeft!

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van goederen. Bijvoorbeeld: banken, makelaars, notarissen, belastingadviseurs, advocaten, accountants en handelaren.

Deze beroepsgroepen zijn verplicht om onderzoek te doen naar hun klanten en men moet zich afvragen waar diens geld vandaan komt. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Ook voor OOvB adviseurs en accountant geldt dus deze verplichting. Wij zijn verplicht om ongebruikelijke transacties die we zien bij onze klanten te melden.

Maar wat zijn ongebruikelijke transacties?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld stortingen van geld , opnames of betalingen die niet passen in het normale proces. Of een transactie ongebruikelijk is, wordt bepaald aan de hand van een lijst met risico’s en signalen.

  • Veel voorkomende risico’s / signalen zijn:
  • geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld;
  • transacties van ongewoon grote bedragen;
  • contante betalingen met grote coupures van bijv. € 200,- of € 500,-;
  • transacties die niet verklaard kunnen worden uit de gewone bedrijfsvoering;
  • onjuiste facturen;
  • betalingen waaraan geen factuur ten grondslag ligt;
  • onlogische creditnota’s;
  • betalingen naar een hoogrisicoland (bijvoorbeeld Turkije en Marokko).  

 

Onlangs is er een wetsvoorstel “Plan van aanpak witwassen” ingediend, als aanvulling op de bestaande Wwft. In dit wetsvoorstel wordt het voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren verboden om transacties van 3.000 euro of meer met contant geld te betalen.

De grens van contante betalingen van € 3.000,- of meer werkt door in de hele keten. En betekent dat banken, advocaten, notarissen maar ook accountants en belastingadviseurs contante betalingen van € 3.000,- of meer al snel als “ongebruikelijk” zullen bestempelen. Ook het opknippen van bedragen ( het zogeheten: “smurfen”) valt onder deze grens.

Tenslotte, financiële instellingen, dienstverleners en handelaren hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij hun klanten niet mogen informeren over melding van een ongebruikelijke transactie aan het meldpunt.

Heb jij nog vragen over de Wwft? Neem contact op met onze juridische afdeling

Eerdere blogs: