Werktijdverkorting als gevolg van het Coronavirus? Wat te doen?

Het Coronavirus. Het is niemand ontgaan dat het Coronavirus ook in Nederland vastgesteld is. Sebastiaan Geene, werkzaam bij de vestigingen Wanroij en Boekel, is in de materie werktijdverkorting ten gevolge van dit virus gedoken.

We worden via de media overspoeld met informatie over het coronavirus en de stand van zaken daarover.

Sinds vorige week is het coronavirus ook in Nederland vastgesteld. Het virus heeft zijn oorsprong in China en Nederlandse bedrijven importeren voor circa 40 miljard euro per jaar aan goederen uit China.

Niet uit te sluiten is dat jouw bedrijf ook hinder van het coronavirus kan ondervinden en dat er dus minder werk voorhanden is. Steeds meer Nederlandse ondernemingen vragen om die reden werktijdverkorting aan voor hun personeel.

Jouw bedrijf komt in aanmerking voor werktijdverkorting als er voor meer dan 20% minder werk is als gevolg van het coronavirus. Het moet gaan om een periode die minimaal 2 weken duurt, de eerste 2 weken vallen onder het ondernemersrisico.

Er moet eerst bij het Ministerie van SZW een vergunning aangevraagd worden, via een online formulier. Nadat de vergunning is verleend, dien je dit direct bij het UWV te melden en kan je je personeel minder uren laten werken. Je betaalt je personeel het gewone salaris door, maar na afloop van de vergunning kun je een WW-uitkering voor je personeel aanvragen, die aan jou als werkgever zal worden uitbetaald door het UWV.

De vergunning geldt voor een eerste termijn van 6 weken en is verlengbaar (steeds met 6 weken) tot maximaal 24 weken.

Oproepkrachten, uitzendkrachten en AOW-gerechtigde werknemers komen niet in aanmerking voor werktijdverkorting.

Het onvoldoende werk moet wel echt gerelateerd zijn aan het coronavirus. De werkvermindering mag niet te maken hebben met bijvoorbeeld stakingen of seizoensinvloeden.

Wil je meer informatie of heb je hulp nodig met het aanvragen van een vergunning voor werktijdverkorting? Neem gerust contact op met een van onze juristen.