Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht voor buitenlandse dienstverrichters in Nederland

Vanaf 1 maart 2020 is er een nieuwe verplichting voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland werkzaamheden verrichten met gedetacheerde werknemers. Zij dienen voorafgaand aan de werkzaamheden een melding te doen bij het online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken.

Belangrijk om te vermelden is dat deze nieuwe meldingsplicht ook verplichtingen met zich meebrengt voor de Nederlandse dienstontvanger (de opdrachtgever).

Wie moet er melden?

De meldingsplicht geldt voor buitenlandse dienstverrichters die in Nederland werkzaamheden verrichten en daarbij een werknemer in Nederland detacheren. Het gaat hierbij om werknemers die tijdelijk voor hun werkgever in Nederland gaan werken. De meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland een opdracht vervullen. 

Nederlandse dienstontvanger (opdrachtgever)

De meldingsplicht is ook relevant voor de Nederlandse dienstontvanger (de opdrachtgever). De Nederlandse onderneming die werkzaamheden laat verrichten door een buitenlandse onderneming moet namelijk controleren of de melding correct is gebeurd.

Zodra de melding gedaan is via het online meldloket ontvangt de Nederlandse opdrachtgever een email waarin wordt gevraagd om de aangemelde werkzaamheden te controleren.

De opdrachtgever moet controleren of de onderneming of de zelfstandige de werkzaamheden juist heeft aangemeld, zoals de vermoedelijke start- en einddatum van de dienst, de eigen (organisatie)gegevens en het adres van de werkplek. Deze verificatie vindt plaats via het online meldloket.

De Nederlandse opdrachtgever moet deze controle uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden uitvoeren. Wanneer dit niet gebeurt, loopt de opdrachtgever het risico om een boete te krijgen.

Voor zelfstandigen

De meldingsplicht geldt ook voor zelfstandige ondernemers als ze werkzaam zijn in specifieke sectoren, zoals land- en tuinbouw, bouw, metaal, voedingsindustrie, schoonmaak en zorg

Boete

De Inspectie SZW controleert de naleving van de meldingsplicht en kan een boete opleggen bij het niet naleven van de verplichtingen. Naast de buitenlandse onderneming kan ook de Nederlandse opdrachtgever een boete krijgen als zij de melding niet heeft gecontroleerd.

Meldingsplicht geldt voor nieuwe opdrachten

Het online meldsysteem zal per 1 februari 2020 beschikbaar zijn. De meldingsplicht gaat in voor nieuwe opdrachten. Tijdelijke opdrachten die gestart zijn vóór 1 maart 2020 hoeven niet gemeld te worden. Verlenging (na 1 maart 2020) van opdrachten die eerder zijn ingegaan dienen wel gemeld te worden