Wet arbeidsmarkt in balans, waar dien je rekening mee te houden

Het is al snel 1 januari 2020 en dan verandert er veel voor werkgevers, zeker met tijdelijke en oproepkrachten. Omdat we denken dat dit ook met name voor de horecaondernemers kan gelden willen we de aandacht op een aantal zaken vestigen.

 1. Oproepkrachten (bijv. werknemers met een 0-uren- of min-max contract) hebben na 1 jaar recht op een contract met vaste uren. Daardoor moet je na 1 jaar (en als ze dan al 1 jaar in dienst zijn in januari 2020) een arbeidsaanbod met een vaste gemiddelde arbeidsomvang doen, anders hebben ze altijd recht op loonbetaling op basis van hun gemiddelde uren in het verleden. Als je zo’n aanbod niet wil doen, bekijk dan alvast of afscheid nemen, een contractperiode onder 12 maanden of een ander soort contract mogelijk is.
 1. Vanaf 1 januari 2020 is het weer mogelijk maximaal 3 jaar tijdelijke arbeidscontracten te hebben (in plaats van 2 jaar). Maar deze mogelijkheid geldt alleen als het 3e jaar ingaat na 1 januari 2020 (tussenpauzes meegerekend), anders is toch sprake van een vast contract!
   
 2. Voor werknemers met een tijdelijk of oproepcontract geldt vanaf 1 januari 2020 een hoge WW-premie (naar verwachting 7,94%). De lage WW-premie (2,94%) geldt alleen voor werknemers met een vast arbeidscontract dat schriftelijk is vastgelegd. Met vaste werknemers zonder schriftelijk arbeidscontract (denk aan stilzwijgende verlenging) is het zaak hier alsnog voor te zorgen.
   
 3. De transitievergoeding is vanaf 1 januari 2020 altijd verschuldigd, als het dienstverband eindigt op verzoek van werkgever, ook als dit nog geen 2 jaar heeft geduurd. Wel wordt de vergoeding lager voor werknemers die meer dan 10 jaar in dienst zijn geweest. Als er werknemers zijn van wie je eventueel afscheid wil nemen is het verstandig te berekenen wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe regeling.
   
 4. Vanaf 1 april 2020 wordt de mogelijkheid geopend compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen aan langdurige zieke werknemers, ook voor in het verleden na 1 juli 2015 betaalde vergoedingen. De aanvraag moet wel binnen 6 maanden na het ontslag worden ingediend (bij betaling in het verleden binnen 6 maanden na 1 april 2020). Dit kan ook aanleiding zijn afscheid te nemen van een langdurig zieke werknemer waarvan de loonbetaling al is geëindigd.

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande punten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.