Zelfstandigen in de knel door hoge drempels coronasteun

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)– regelingen blijken een drempel op te werpen voor veel zelfstandigen. Door een drempelwaarde van 3000 euro per kwartaal te hanteren voor de TVL regeling en een partnertoets voor de Tozo-regeling komen een groot aantal zelfstandigen niet in aanmerking voor deze regelingen.

Zelfstandigen in de knel door hoge drempels coronasteun

Volgens VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland) voorzitter Cristel van de Ven hebben zelfstandigen toch vaak te maken met kosten van huur, verzekeringen, leasecontracten en zelfs ook pensioenopbouw.

Vanuit de VZN wordt dan ook aangemoedigd om te komen tot invoering van een regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is een noodmaatregel voor huishoudens die in zware financiële mogelijkheden dreigen te komen. Volgens VZN zou deze regeling ook uitkomst bieden voor veel Zelfstandigen.

Meer info steunmaatregelen