Zorgsector voelt impact van corona in de portemonnee

In 2020 werd totaal zo’n 116 miljard euro aan zorgkosten besteed. Een toename van bijna 9 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. De oorzaak daarvan is natuurlijk grotendeels toe te wijzen aan corona.

Daarin vallen niet alleen de directe kosten die aan zorg besteed zijn, maar ook compensaties en subsidies ter hoogte van 4,1 miljard euro aan zorginstellingen die door corona hun reguliere zorgtaken niet konden uitvoeren.

De totale corona gerelateerde overheidsuitgaven in de zorg waren goed voor ruim 10 miljard euro.

Als zorgconsument hebben we natuurlijk ook iets gemerkt van de corona. Zo gaven we zo’n 80 euro meer uit aan de zorgverzekering en 110 euro meer aan de Wet Langdurige Zorg. Overigens daalden de eigen betalingen (al dan niet via eigen risico) met zo’n 40 euro vanwege het verminderde bezoek aan tandarts en fysiotherapeut.