Piekeren over corona

Hoewel we met z’n allen snakken naar meer versoepelingen en vrijheden, wordt in de zorg juist gesnakt naar meer rust. Want terwijl we alweer heerlijk genieten van een goed glas op een terras, puilen de IC afdelingen uit hun voegen.

Niet vanwege een gebrek aan bedden, maar vanwege een gebrek aan medewerkers. De oorzaken? Uitval door ziekte en stress.

De stress wordt niet alleen veroorzaakt door werkdruk, maar ook door de angst voor het ‘krijgen’ van het coronavirus. Zo blijkt uit een enquête dat maar liefst 88% van alle zorgmedewerkers wel eens piekert over corona. Zo is 57% bang om een besmettingsbron te kunnen zijn voor vrienden en familie, 32% is bang om zelf corona te krijgen en 88% is dus bang voor de gevolgen voor henzelf of voor familie en vrienden.

Een bijkomend effect van corona blijkt ook positief. Door corona zijn leidinggevenden veel intensiever gaan communiceren. Ook was er meer aandacht voor veilig en gezond werken. Hierdoor is de waardering en het gevoel van erkenning bij zorgmedewerkers gestegen.