Autoriteit Consument en Markt gaat strenger controleren op webshops

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat het aankomende jaar meer aandacht geven aan de wijze waarop webshop informatie verstrekken aan website bezoekers en hoe technieken worden ingezet om consumenten te verleiden tot een aankoop.

Autoriteit Consument en Markt gaat strenger controleren op webshops

ACM wil daarbij vooral onderzoeken hoe recensies tot stand komen en in welke mate gebruikte recensies authentiek zijn. Ook wordt onderzocht op welke wijze barrières worden beslecht om een consument te verleiden tot meer aankopen (door bijvoorbeeld het opwerpen van transportkosten) of op welke wijze aanvullende producten worden aangeboden met zogenaamde unieke aanbiedingen.