Belastingdienst stuurt overzicht corona schulden

De corona maatregelen zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Dit betekent echter niet dat corona in de afgelopen jaren geen impact op jou, of jouw onderneming heeft gehad.

Had je onderneming betalingsproblemen als gevolg van de corona pandemie? Heb je daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling voor je belastingschulden te verkrijgen? Dan ontvang je in april een brief van de belastingdienst met daarin een overzicht van de openstaande belastingschulden als gevolg van de coronamaatregelen. Deze brief geeft de hoogte van de opgebouwde belastingschulden per 31 januari 2022 aan.

Maar hoe zat het ook alweer met de betalingsverplichtingen. Wij zullen hierna nog even kort de spelregels voor u samenvatten.

  • Je dient uiterlijk 1 oktober 2022 te beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschulden;
  • De aflossingstermijn is 60 maanden. Je dient derhalve maandelijks minimaal 1/60ste deel van je belastingschuld af te lossen. Meer aflossen mag, minder niet;

 

Mocht je niet aan de aflossingsverplichting kunnen voldoen, dan dien je actie te ondernemen. Je adviseur kan je hierbij helpen.

Let op: Je bent over de openstaande schulden invorderingsrente verschuldigd aan de belastingdienst. Tot 1 juli 2022 bedraagt deze rente slechts 0,01%. Vanaf 1 juli zal deze rente echter geleidelijk verhoogd worden. De te verwachten stappen zijn:

Periode                                  Invorderingsrente
Tot 1 juli 2022           0,01%
01-07-2022 tot 01-01-2023           1%
01-01-2023 tot 01-07-2023           2%
01-07-2023 tot 01-01-2024           3%
01-01-2024 e.v.           4%

 

Afhankelijk van je financiële situatie is het goed om te beoordelen of vervroegde aflossing voor jou aantrekkelijk is, dit mede ter besparing van de verschuldigde invorderingsrente.

Heb je vragen over de ontvangen brief van de belastingdienst, of wil je overleggen welke aflossingsstrategie je het beste kunt kiezen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.