Tegemoetkoming Vaste Lasten (Q4 2020) voor alle bedrijfssectoren

In navolging op de blogs van 2 juli en 4 september 2020 over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat ook deze blog van onze jurist Ilone Vinke-Cobussen, werkzaam bij de vestiging Heesch, over de veranderingen binnen de TVL. Nieuw is dat ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag kunnen doen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten en is onderdeel van het bredere steunpakket van de overheid. De eerste aanvraagperiode van de TVL (1 juni tot en met 30 september 2020) is inmiddels gesloten.

Nieuw is dat vanaf medio november (exacte datum is nog niet bekend) ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag kunnen doen voor Q4 2020 (oktober tot en met december 2020).

Ondernemers hoeven voor deze aanvraag 4e kwartaal van 2020, dus geen specifieke SBI-code te hebben. Alle SBI-codes komen in aanmerking. Hierdoor zullen meer ondernemers een beroep kunnen doen op de TVL.

Voorwaarden

Voorwaarden om TVL aan te vragen zijn dat uw vaste lasten minimaal € 3.000 zijn in de periode oktober tot en met december 2020 (eerder: € 4.000 in een periode van 4 maanden) en dat de onderneming meer dan 30% omzetverlies heeft als gevolg van de coronacrisis.

Aanvullende subsidie horeca

Daarnaast is er besloten dat horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf medio november (exacte datum nog niet bekend) kunnen gesloten horecagelegenheden de aanvraag indienen.

Evenementenbrache krijgt een vast bedrag

Ook ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend.

Waar heeft u recht op als ondernemer?

Nu de coronacrisis aanhoudt zullen meer ondernemers gebruik willen maken van de steunmaatregelen. Wilt u weten waar u voor in aanmerking komt, heeft u vragen over de TVL of een van de andere steunmaatregelen zoals de NOW, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Vorige berichten over TVL