De BIK-regeling sneuvelt in Brussel

De BIK-regeling (Baangerelateerde Investering Korting), één van de paradepaardjes van het vorige kabinet, wordt met terugwerkende kracht ingetrokken. De Regeling is in Brussel aangemerkt als ongeoorloofde staatsteun.

 

Eind vorig jaar is de BIK-regeling informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dit is niet de bedoeling van het kabinet. Brussel zette echter een streep door de gehele regeling.

Het kabinet onderzoekt nu of er aan ondernemers een korting gegeven kan worden op de af te dragen premie voor het Algemeen Werkeloosheidsfonds (AWf). De premieverlaging zorgt ervoor dat de loonkosten dalen.  Neem voor meer informatie gerust contact op met één van onze adviseurs.

Meer subsidie artikelen: