POP3 innovatie kalverhouderij

Samenwerkingsverbanden uit Gelderland die een slim idee hebben om de uitstoot van schadelijke stoffen in de kalverhouderij te verminderen kunnen vanaf 3 mei POP3 subsidie aanvragen. Het samenwerkingsverband moet in ieder geval bestaan uit een vleeskalverhouderij en een andere partij.

Het werken aan een duurzame toekomst is zeer belangrijk, zo ook voor de Gelderse boeren en tuinders. Het verminderen van de uitstoot van ammoniak levert daar een bijdrage aan. Met de subsidie POP3 Innovatie Kalverhouderij krijgen vleeskalverhouders de mogelijkheid om te investeren in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.

Er kan subsidie aanvraagt worden voor de uitvoering van een innovatieproject dat bestaat uit de volgende fasen:

  1. fysieke investeringen in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.
  2. het meten van het effect dat deze investeringen hebben op de stalemissies vanuit een vleeskalverhouderij.

Subsidie kan verkregen worden voor fase 1 en 2 samen, of alleen voor fase 2.

  • Enkele voorwaarden:
    een samenwerkingsverband bent met minimaal 1 vleeskalverhouderij, die ook eindgebruiker is van het vernieuwende stalsysteem, en een andere partij;
  • er sprake is van bovenwettelijke investeringen in een stalsysteem, het moet dus gaan om extra investeringen bovenop de regels die al gelden voor een stalsysteem;
  • je nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat je de subsidie aanvraagt.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 3 mei 2021 09.00 uur tot en met 12 juli 2021 17.00 uur.

Voor meer informatie over deze regeling neem contact op met Johan Geurts, agrarisch expert.