Dit jaar nog schenken voor de eigen woning

Nu het nog kan....

Het is zeer waarschijnlijk dat per 1 januari 2023 de schenkvrijstelling voor schenkingen van de eigen woning worden verlaagd van €106.671 naar €27.231 (het niveau van de algemene eenmalige verhoogde vrijstelling) om deze vervolgens vanaf 1 januari 2024 volledig af te schaffen.

Dit betekent dat nog tot zeker 31 december van dit jaar gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om bijvoorbeeld de (klein)kinderen een vrijgestelde schenking voor de eigen woning te geven van meer dan € 27.231, met het vrijgestelde maximum van € 106.671. De begiftigde, of zijn of haar partner, dient tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.

De schenking moet verplicht worden gebruikt ten behoeve van:

  • De aanschaf van een eigen woning;
  • De verbouwing van een eigen woning;
  • Het aflossen van de schuld van een eigen woning.

 

Het is mogelijk om de besteding van de schenking maximaal 2 jaar na het kalenderjaar uit te stellen. Het bedrag moet wel daadwerkelijk door de schenker zijn betaald.

Dit geeft de verkrijger tot uiterlijk 31 december 2024 de mogelijkheid om de schenking te besteden aan een eigen woning.

Wanneer na  31 december 2024 de schenking niet is besteed aan één van de hiervoor genoemde bestemmingen moet dit actief gemeld worden. Dit betekent dat er nog een aangifte schenkbelasting moet worden ingediend, waarbij geen beroep wordt gedaan op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Dit heeft tot gevolg dat de schenking, voor het bedrag dat € 27.231 overstijgt, belast is met schenkbelasting.

Betreffende schenking dienen enkele formele vereisten en mogelijke samenloop met andere vrijstellingen in acht te worden genomen.

Ben jij iemand of ken jij iemand die dit jaar nog gebruik wil maken van de mogelijkheid voor een verhoogde schenking ten behoeve van de eigen woning neem dan contact op met een van onze adviseurs bij een vestiging bij jou in de buurt.