Druk op arbeidskrachten in de zorg leidt wellicht tot versnelde digitalisering

Peter van de Meer, directeur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, sprak onlangs in een interview uit dat vanuit de zorg niet alleen gekeken moet worden op ‘meer capaciteit’, maar vooral ook gekeken zou moeten worden naar de inzet van professionals. ‘Niet meer, maar beter’, is zijn devies. En dat kan alleen maar, zo stelt hij, als digitalisering een belangrijkere rol krijgt bij de oplossing.

Druk op arbeidskrachten in de zorg leidt wellicht tot versnelde digitalisering

Bij digitalisering in de zorg gaat het bijvoorbeeld om betere en actievere thuismonitoring, waardoor de druk in ziekenhuizen verlaagd wordt. Vanzelfsprekend dient daarvoor een optimale thuiszorg geleverd te kunnen worden. Ook kan digitalisering helpen om huisartsen te helpen in hun functie als poortwachter, waardoor wellicht wat minder mensen doorgestuurd hoeven te worden naar medisch specialisten.

De grote angst; “dus de zorg wordt slechter?” is niet terecht. In veel gevallen worden patiënten doorgestuurd naar specialisten of ziekenhuizen, terwijl dat helemaal niet nodig blijkt. Daar kan digitalisering in de zorg een belangrijke rol in spelen. Zodat de patiënt, die het echt nodig heeft, meer en betere aandacht krijgt van de specialist.