Elektronisch cliënten dossier (ECD) leidt tot minder administratie

Het ministerie van VWS heeft een enquête opgesteld voor zorgmedewerkers om te ontdekken op welke wijze het Elektronisch cliënten dossier verder verbeterd kan worden. Daarbij gaat het dan vooral over de wijze waarop het ‘invullen’ van de bijbehorende formulieren verlicht kan worden.

Elektronisch cliënten dossier (ECD) leidt tot minder administratie

Deze enquête maakt deel uit van een onderzoek in het programma “(Ont)Regel de Langdurige Zorg”. De uiteindelijk voorgestelde verbeteringen zullen in eerste instantie kleinschalig worden toegepast en daarna breder worden uitgerold. Het programma is opgesteld door VWS omdat de ergernissen uit de praktijk inmiddels ook helder doorklinken in de Haagse wandelgangen. De noodkreet van professionals luidt dat ‘ze gek worden van alle regels en invuloefeningen’.

Wellicht dat een vereenvoudigd proces, met minder administratie, het werkplezier verhoogt en leidt tot een aantrekkelijker werkomgeving voor de o zo nodige zorgprofessionals.