E-health oplossingen groeien gestaag voort

Oké, als het erop aankomt, dan kunnen we niet zonder de fysieke aanwezigheid van artsen en specialisten. Toch is het zo dat we noodgedwongen ervaren dat tal van online oplossingen een bijdrage kunnen leveren aan vele zorgfuncties. Binnen de psychiatrie worden tal van consults al online uitgevoerd. En zelfs voor echt fysieke zorgverleners zoals fysiotherapeuten bieden online oplossingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld een deel van de oefeningen uit te voeren.

E-health oplossingen groeien gestaag voort

De echte en eerste winst van e-health oplossingen hebben vooral betrekking op de rol ervan in het dienstverleningstraject. De wijze waarop een afspraak wordt gemaakt, de wijze waarop de patiënt informatie krijgt om zich voor te bereiden, vragen vooraf. Maar ook het contact na een behandeling kan op allerlei vormen via e-health oplossingen beter uitgevoerd worden. Overigens gaat het daarbij niet alleen om website gekoppelde activiteiten, maar ook de inzet van whatsapp, email en videobellen past daarin.

Binnen het zorginhoudelijk proces gaat duidelijk minder snel. De ‘live’ behandeling (met uitzondering dus van de psychosociale zorgverlening) laat zich tot nu toe moeilijk vervangen. Toch blijkt dat dankzij de inzet van intensiever en beter afgestemd online contact, de klantbeleving positief wordt beïnvloed.