Zorginstellingen krijgen weer vertrouwen in financieel resultaat

Bij het overgrote deel van de zorgorganisaties neemt het financiële vertrouwen weer toe. Voor 2021 verwachten ze een positief resultaat. De grootste dreiging verwachten ze van de druk op de personeelslasten. Dat blijkt uit de meest recente Financiële Zorgthermometer, de enquête van beroepsvereniging Fizi en onderzoeksbureau Finance Ideas onder financials in de zorgsector.

Dit jaar staan de omzetten en resultaten onder druk door de coronapandemie. De overheid, de zorgkantoren en de NZa hebben de afgelopen maanden maatregelen genomen om gederfde omzet en extra kosten voor een deel te compenseren. Dat geeft zorgorganisaties voor het volgende jaar weer het vertrouwen, dat in het eerste kwartaal van dit jaar nog ver te zoeken was.

Omzet naar niveau voor crisis

94 procent van de respondenten in de Financiële Zorgthermometer verwacht in 2021 een positief resultaat te behalen. Een kwart voorziet zelfs een resultaat van meer dan twee procent. “Slechts een beperkt aantal financials in de zorg verwacht dat de financiële ratio’s, die terug komen als bancaire eis, niet worden gehaald dit jaar (3 procent). In april was dit aantal nog bijna 20 procent”, zo is te lezen bij Fizi.  

Ook van de omzet zijn de verwachtingen positief. Ruim driekwart van de respondenten houdt in 2021 rekening met een omzet die op het niveau van voor de crisis ligt of zelf hoger. Financials verwachten dat de productie zal stijgen, omdat de zwaarte van de geleverde zorg zal toenemen.

Stijgende personeelskosten

Ondanks het herstellende vertrouwen zien de zorginstellingen ook beren op de weg. De grootste risico’s worden gezien in de stijgende personeelskosten (71 procent van de respondenten). 92 procent verwacht een stijging in de lasten voor personeel in loondienst en bijna tweederde verwacht een stijging in de lasten voor personeel niet in loondienst (PNIL). Het ziekteverzuim ligt naar verwachting in 2021 gemiddeld genomen net onder het niveau van 2019.

Ter vergelijking slechts 38 procent van de respondenten denkt dat de omzet lager zal uitvallen als gevolg van tariefdruk en 21 procent vreest de gevolgen van COVID-19.

Meer investeringen

Het financiële vertrouwen vertaalt zich tot slot ook in een verwachte groei in investeringen. Ruim de helft van de financials in de zorg houdt rekening met (aanzienlijk) meer investeringen in 2021 ten opzichte van 2019. Voor automatisering verwacht zelfs 72 procent van de respondenten aankomend jaar meer te investering dan 2019. Deze verwachte groei wordt waarschijnlijk gedreven door de grote digitaliseringsslag die als gevolg van COVID-19 noodgedwongen gemaakt moet worden.

“Aan de vooravond van de gevreesde tweede golf is het goed de veerkracht en het vertrouwen van zorgaanbieders terug te zien in de resultaten van de enquête”, zegt Jorrit Wigchert, voorzitter van Fizi. “Zorgaanbieders hebben de blik op de toekomst en investeren in zorgvernieuwing en digitalisering, een goede ontwikkeling. Sterkte voor iedereen de komende periode, samen tegen Corona.”

“Het zijn onzekere tijden”, voegt Pim Diepstraten van Finance Ideas toe. “Ook in deze situatie is het van belang dat zorginstellingen verantwoord blijven investeren in de kwaliteit en digitalisering van de zorg. Het is positief dat zorgfinancials 2021 met financieel vertrouwen tegemoet zien.”