Einde aan nul-uren contract

Het kabinet heeft een streep gezet door de onzekere oproepcontracten. Ervoor in de plaats komt – een nog nader uit te werken – basiscontract. Hierdoor krijgen werknemers meer zekerheid over inkomen en werktijden.

Einde aan nul-uren contract

Als werknemers, met weinig uren, vooraf weten wanneer ze dienen te werken, zijn ze gemakkelijker in staat om een tweede baan te nemen. Een uitzondering blijft overigens bestaan voor scholieren en studenten. Het kabinet streeft ernaar dat flexibel werken wel mogelijk blijft, maar dat structureel werk in principe wordt georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. FNV is tevreden met deze stap omdat op deze wijze de schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan. Toch vindt zij wel dat door deze maatregel het vaste dienstverband mogelijk onzekerder wordt gemaakt.

VNO-NCW en MBK-Nederland zijn ook tevreden. Al vinden zij wel dat specifieke zaken als doorbetaling bij ziekte nog wel goed geregeld dient te worden.