Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen verplicht minimaal energielabel C hebben. Zonder energielabel C mag een kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 niet meer als zodanig gebruikt worden. Handhaving van deze verplichting zal in de meeste gevallen plaatsvinden door de gemeente waarin het kantoorgebouw gevestigd is.

De verplichting om minimaal energielabel C te hebben geldt niet:

  • Indien de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • Indien de gebruiksoppervlakte van de kantoor- en nevenfuncties in het gebouw kleiner is dan 100 m2.
  • Indien het kantoorgebouw is aangewezen als een monument.
  • Indien het kantoorgebouw niet langer dan twee jaar wordt gebruikt.
  • Indien het kantoorgebouw wordt onteigend of aangekocht is op grond van de Onteigeningswet.
  • Indien het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • Indien de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Onder een kantoorgebouw wordt verstaan (een deel van) een gebouw met uitsluitend de gebruiksfunctie van kantoor of nevenfuncties daarvan. Daarmee wordt bedoeld een gebouw of een gedeelte daarvan waarin administratieve beroepen worden uitgevoerd. Te denken valt in dit verband aan een administratiebureau, verzekeringsmaatschappij of advocatenkantoor. Met nevenfuncties worden bedoeld de faciliteiten ter ondersteuning van de kantoorfunctie, zoals een fietsenstalling, bedrijfsrestaurant of vergaderzaal.

Een kantoorfunctie kan zelf ook een nevenfunctie inhouden van een andere gebruiksfunctie. Bijvoorbeeld in geval van een kantoor binnen een school, ziekenhuis of winkel. In dat geval is geen sprake van een kantoorgebouw waardoor de verplichting tot energielabel C niet geldt.

Onderneem op tijd actie indien jouw pand nog geen energielabel C heeft maar wel onder de verplichtstelling valt. Het energielabel C moet namelijk op 1 januari 2023 toegekend zijn. Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Andere juridische artikelen: