Handelen met BV in oprichting, hoe doe je het goed?

In de praktijk gebeurt het vaak: met veel enthousiasme gaat men aan de slag met de plannen voor een nieuwe onderneming. Al voor de oprichting worden daarbij rechtshandelingen verricht waar verplichtingen uit voortvloeien (van bestellingen en opdrachten voor een website tot overnamecontracten). Het is goed te realiseren dat die handelingen persoonlijke aansprakelijkheid tot gevolg kunnen hebben.

Op grond van de wet kunnen handelingen die worden verricht namens een op te richten besloten vennootschap (BV i.o.) na de oprichting stilzwijgend of uitdrukkelijk worden bekrachtigd. De rechten en plichten uit de handelingen zijn daarna voor de opgerichte BV en degenen die de rechtshandeling hebben verricht namens de BV i.o. zijn daarvoor dan niet meer aansprakelijk (tenzij de BV haar verplichtingen uit de rechtshandelingen na oprichting niet kan nakomen en betrokkenen dit wisten of redelijkerwijs konden weten, waarvan behoudens tegenbewijs wordt uitgegaan als de BV binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement komt te verkeren).

Bekrachtiging kan stilzwijgend of uitdrukkelijk gebeuren, waarbij het laatste uit bewijsoogpunt natuurlijk de voorkeur geniet. Het is verstandig erop te letten dat bekrachtiging bij de oprichting door de notaris gebeurt, als er in de oprichtingsfase al handelingen zijn verricht.

Belangrijk is wel dat daadwerkelijk namens de BV i.o. is gehandeld. Uit de rechtspraak volgt dat in ieder geval als belangrijke omstandigheden worden aangemerkt:

  • de personen die namens de BV i.o. handelden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • uit bijv. correspondentie blijkt dat de handeling is verstrekt namens de BV i.o. (bijv. de gehanteerde naam komt overeen met de uiteindelijke naam)

 

In de praktijk wordt maar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid de BV i.o. in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, wellicht omdat het alleen verplicht is als in die fase de onderneming al actief is (wat bij enkele rechtshandelingen namens een op te richten BV niet het geval zal zijn) en voor inschrijving een verklaring van een notaris vereist is die met de oprichting van de BV is belast (wat dan als voordeel heeft dat de notaris na oprichting rekening met bekrachtiging hoort te houden).

De inschrijving is wel nuttig bij de identificatie van een BV i.o. en de bij haar betrokken personen en dus voor de mogelijkheid van bekrachtiging en om die reden te adviseren als in de oprichtingsfase al verplichtingen worden aangegaan.

Overigens kan de inschrijving van de BV i.o. ook nuttig zijn voor de andere partij, aangezien die de BV i.o. en de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven personen eenvoudiger kan identificeren. In de praktijk ontstaan regelmatig situaties waarin het onduidelijk is tot wie deze zich voor betaling moet wenden, zodat inschrijving als BV i.o. ook als voorwaarde gesteld kan worden.

Wil je meer weten over de BV i.o.? Neem contact op met een van onze juristen, zij staan je graag te woord.