(Ver)Bouwplannen? Denk ook aan de leges

De hoogte van de kosten voor het aanvragen van een (bouw)vergunning verschilt nogal per gemeente, aldus Mariëlle te Lindert, jurist en werkzaam bij de vestiging Uden. Hoe dit kan lees je in haar OOvB blog van deze week.

In Nederland wordt volop gebouwd en verbouwd. Over het algemeen een activiteit waar je als ondernemer energie van krijgt. Het gaat zo goed met de onderneming dat het pand kan worden uitgebreid. Of er wordt een nieuwe vestiging geopend. Tegelijkertijd vraagt (ver)bouwen ook een deel van je tijd.

Er komt namelijk veel bij kijken,  terwijl jouw onderneming ook continue aandacht nodig heeft. En dan zijn er ook nog verplichte procedures waarmee rekening moet worden gehouden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning.

We lichten graag toe waarom ook de vergunningsaanvraag je aandacht verdient.

Het is belangrijk om te (laten) toetsen of voor jouw bouw- of verbouwplannen een vergunning moet worden aangevraagd. Als je een vergunning moet aanvragen dan brengt de gemeente hiervoor kosten in rekening. Die kosten heten leges. De hoogte van de leges wisselen per gemeente, maar worden meestal berekend aan de hand van normbedragen.

Veel gemeenten hanteren een (ROEB-)lijst waaraan per type bouwwerk een normbedrag is gekoppeld dat wordt gebruikt voor de vaststelling van de aanneemsom. Door middel van deze werkwijze kan er een (groot) verschil ontstaan tussen de werkelijke bouwkosten en de op basis van normbedragen vastgestelde aanneemsom. Voor de diverse typen bouwwerken gelden wisselende normbedragen.

Neem dus even de tijd om je vergunningaanvraag goed in te vullen en zowel de aard als de functie van je bouwwerk goed te duiden in die aanvraag. Het kan voor de hoogte van leges die worden geheven namelijk verschil maken.

Indien er geen toepasselijke categorie aanwijsbaar is dan wordt uitgegaan van de werkelijke aanneemsom. Er zijn verschillende uitspraken waaruit blijkt dat de genormeerde bedragen aanzienlijk hoger worden vastgesteld dan de werkelijke bouwkosten, waardoor de leges duizenden euro’s hoger kunnen uitvallen. Dat feit is op zichzelf staand echter geen reden om met succes bezwaar te kunnen maken tegen de hoogte van de vastgestelde leges, zo blijkt ook uit die uitspraken. Het staat gemeenten namelijk vrij om een ROEB- of andere tarievenlijst te hanteren.

Wij adviseren daarom om bij het indienen van de vergunningaanvraag de ROEB- of tarievenlijst die de gemeente hanteert er even bij te pakken en op basis daarvan het bouwwerk in de juiste categorie met bijbehorende functie of voorgenomen gebruik te duiden.

Neem gerust contact met ons op in geval van twijfel of voor advies in dit verband. Wij helpen je graag verder!