Extra liquiditeit door versnelde afschrijving in 2023

In 2023 kunnen ondernemingen versneld afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen, zoals machines. Het kabinet wil op deze manier investeringen in het mkb stimuleren.

De economische onzekerheid is niet de beste voedingsbodem voor investeringen in het mkb. Het kabinet heeft al eerder een stimuleringspakket aangekondigd om ondernemers daarbij toch een steuntje in de rug te geven. Dat moet ook wat tegenwicht bieden aan de lastenverzwaringen die op het bedrijfsleven afkomen, zoals de verhoging van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) van 15% naar 19%.

Afschrijving verlaagt belastbare winst

Eén van de onderdelen van het pakket is een regeling voor willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen. Door deze regeling kan een onderneming die in 2023 investeert in een bedrijfsmiddel, eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Door die 50% meteen in 2023 af te schrijven verlaagt een onderneming de belastbare winst en betaalt dus minder belasting. Het restant moet de onderneming in de jaren daarna regulier afschrijven. De verruiming geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de VPB.

Alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen

Het betreft een hernieuwde openstelling van een regeling welke al eerder, in onder meer 2009, 2010 en 2011, gold. De regeling geldt alleen voor bedrijfsmiddelen welke in 2023 worden aangeschaft, en dus niet voor bijvoorbeeld machines die al eerder in gebruik zijn genomen. De onderneming moet in het kalenderjaar 2023 verplichtingen aangaan voor de aanschaf of zogeheten voortbrengingskosten maken (bij een bedrijfsmiddel dat de onderneming zelf maakt). De onderneming moet het bedrijfsmiddel vervolgens vóór 1 januari 2026 in gebruik nemen.

Gebouwen vallen niet onder willekeurige afschrijving

Een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van de willekeurige afschrijving, zoals gebouwen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur aan derden. Ook bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling willekeurig wordt afgeschreven zijn uitgesloten. Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer vallen in principe ook niet onder de verruimde afschrijving. Wel is er een uitzondering voor personenauto’s met een ‘nulemissie’. Dat is een auto waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de uitstoot nul gram CO2 per kilometer is.