Factsheet Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor het bestuurlijke proces van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Zo gelden er op grond van de wet verplichtingen om bepaalde regelingen in de statuten van de rechtspersoon op te nemen. Ook bepaalt de wet dat op sommige bestaande statutaire regelingen geen beroep meer kan worden gedaan.

Download onderaan de Factsheet WBTR

Door middel van deze factsheet geven onze juristen een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die uit de WBTR voortvloeien en welke gevolgen dit voor de praktijk heeft. Ook geven zij tips over de mogelijkheden om in de statuten af te wijken van de wet en te voorzien in regelingen die op maat zijn voor jouw onderneming.