Financiële afdeling krijgt grotere rol bij besluitvorming organisatie

De financiële afdeling heeft de afgelopen acht maanden een prominentere positie gekregen bij strategische besluitvorming. Organisaties zien dat de transformatie van finance in een hogere versnelling is gezet.

Dat zijn conclusies uit ‘Finance in the Digital Era’ het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Workday, PLUC!, Agium, Finance on a Mission en het Finance Transformation Forum, naar de staat van de transformatie van finance binnen organisaties. Voor het onderzoek werden in het tweede en derde kwartaal van dit jaar rondetafelgesprekken gevoerd met meer dan 80 CFO’s, financieel directeuren en financieel transformatie leiders van middelgrote en grote organisaties en werden meer dan 170 financiële professionals uit het hogere kader digitaal bevraagd.

Finance vaker aan tafel

Vorig jaar werd dit onderzoek naar de rol van finance binnen organisaties en de staat van de finance-transformatie ook uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken laten een duidelijke impact van COVID-19 op de digitale transformatie zien. Fysieke bijeenkomsten zijn nu nauwelijks mogelijk. Het aandeel digitale bijeenkomsten van finance is dan ook met maar liefst 50 procentpunten gestegen (2019: 45% – 2020: 95%). De deelname van finance aan cross-functionele teams ging tegelijkertijd van 44% naar 92%. De betrokkenheid van de financiële afdelingen bij strategische digitale initiatieven nam toe van 40% (2019) naar 53% (2020). Kennelijk wordt de input van finance nu meer dan voorheen van belang gevonden. Wat verder opvalt: vorig jaar werd duidelijk dat de aandacht van finance nog vooral uitgaat naar het oplossen van dagelijkse issues. Slechts 18% zei bezig te zijn met innovatie door digitale transformatie. Nu lijkt er meer tijd te worden besteed aan die digitale transformatie: 24% zegt daar aandacht aan te besteden. Een bedreiging voor verdere digitale transformatie zijn inflexibele ‘legacy’-systemen. Die vertragen de digitale transformatie in veel organisaties, onder meer vanwege de hoge kosten voor onderhoud en de gebrekkige mogelijkheden om data samen te brengen en daar nieuwe en actuele inzichten uit te verkrijgen.

Financiële kernactiviteiten belangrijker

Ruim een derde van de respondenten (37%) zegt dat de rol en positie van finance dit jaar prominenter zijn geworden. De aanleiding daarvoor is volgens de CFO’s en financieel directeuren dat door de pandemie een aantal financiële kernactiviteiten (extreem) belangrijk is geworden voor organisaties. Met name het belang van scenario-analyse (76% vindt dat (extreem) belangrijker), cash- en liquiditeitsbeheer (72%) en businesscase-analyse (66%) is substantieel toegenomen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de samenwerking van finance met andere afdelingen een kritische succesfactor is; niet alleen in deze disruptieve tijden, maar voor de gehele finance-transformatie. Finance zal in nauwe samenwerking met de andere afdelingen de cijfermatige basis moeten leveren voor strategische beslissingen en realistische prognoses. De noodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid (agility) van organisaties zijn volgens de respondenten in belangrijke mate afhankelijk van de mate van samenwerking van finance met andere afdelingen.

Belangrijke resultaten
  • 92% zegt dat finance nu deel uitmaakt van cross-functionele teams (2019: 44%).
  • Bij 53% van de strategische digitale initiatieven is finance betrokken (2019: 40%).
  • 56% van de organisaties verwacht meer te investeren in digitalisering.
  • Bij 37% van de organisaties heeft de financiële afdeling een belangrijkere rol gekregen.
  • Meest gebruikte digitale technologieën: cloudtechnologie (59%), geautomatiseerde rapportages (58%), data analytics (55%), visualisatiesoftware (37%). Artificial intelligence (15%) en blockchain (3%) worden mondjesmaat toegepast.