Financiële compensatie voor zorgaanbieders door zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars maakten bekend dat ze zorgaanbieders financieel gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten.

Zij kunnen een aanvraag doen voor een compensatie vanwege een lagere omzet. Die zal vanaf mei maandelijks, met terugwerkende kracht vanaf maart, worden uitbetaald. Zorgaanbieders die acuut in financiële nood komen, kunnen nu alvast een vooruitbetaling aanvragen.

De bijdrage is gebaseerd op een percentage van de omzet, zodat ze de lopende kosten kunnen betalen. Het wordt betaald van collectief opgehaald premiegeld.

Voor wie is deze regeling?

Onder de regeling vallen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.