Update steunmaatregelen voor bedrijven inzake coronacrisis

Afgelopen weekend is er meer bekend gemaakt over een aantal regelingen waarop ondernemers, die getroffen zijn door de coronacrisis, een aanspraak kunnen maken. Hierbij geven wij je een korte update over de stand van zaken van een drietal regelingen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID—19

De maatregelen die het kabinet ter bestrijding van het coronavirus heeft genomen hebben, voor een aantal sectoren in het bijzonder, enorme gevolgen. Als gevolg van voornoemde maatregelen lopen bedrijven in deze sectoren veel inkomsten mis en ook zijn zij veelal genoodzaakt extra kosten te maken. Veel uitgaven zijn al gedaan en ook de vaste lasten moeten  betaald worden. Er is daarom voor de eerste nood een tegemoetkoming voor een categorie ondernemers ingevoerd. Het betreft een directe eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-, vrijgesteld van belastingen. Deze tegemoetkoming is vrij te besteden. Het betreft in ieder geval ondernemingen in de volgende sectoren:

 • eet- en drinkgelegenheden;
 • bioscopen;
 • haar- en schoonheidsverzorging;
 • reisbemiddeling en reisorganisaties;
 • rijschoolhouders;
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen;
 • evenementenlocaties en organisatoren;
 • casino’s.

Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf vandaag (maandag 30 maart 2020) ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt vandaag (maandag 30 maart) uitgebreid. Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest u op 15 maart 2020 met een van deze codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister.

Voor de aanvraag van de tegemoetkoming is eHerkenning of DigiD nodig.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Zoals eerder door ons aangegeven kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De NOW-aanvraag loopt via het UWV. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig, wel het loonheffingennummer. Je kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). De aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

Uiteraard dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Er is inmiddels een beslisboom beschikbaar (www.krijgiktozo.nl) zodat je eenvoudig kunt nagaan of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling.

Voor de aanvraag wordt veelal het bestaande aanvraagformulier Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) gebruikt. Dit formulier dien je in bij jouw woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, kopieën van je identificatiebewijs en bankafschriften. Veel gemeenten proberen dit ook digitaal te regelen (bijvoorbeeld door middel van DigiD).

Gemeenten kunnen aanvragen nu in behandeling nemen. Gemeenten die zelfstandigen alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Enkele aandachtspunten:

 • er is geen toets op het inkomen van de echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets;
 • ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria;
 • indien vennoten één huishouden vormen, kan er maximaal één aanvraag per huishouden gedaan worden. Als vennoten uit een VOF niet een gezamenlijk huishouden vormen, kan er per huishouden een aanvraag ingediend worden;
 • ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Heb je vragen over bovenstaande regelingen, of hulp nodig bij de aanvraag van een van de tegemoetkomingen, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.