Financieringsaanvragen in deze roerige tijd? Bereid je voor!

In één week is er ontzettend veel veranderd in de financiële wereld. Banken gaan daar waar mogelijk ondersteunen met financieringen of uitstel van aflossingen als gevolg van de Coronacrisis.

Om snel te kunnen schakelen in deze roerige tijd is het noodzakelijk een aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarnaast kan een (verkorte) prognose, waaruit de liquiditeitsontwikkeling blijkt, onderdeel uitmaken van het onderzoek. Waar moet je op letten?

Wat gaat er bij veel ondernemers nu mis?

Voornamelijk dat ze te weinig financiering vragen. Ze overbruggen daarmee een scenario van één tot twee weken, maar ons advies is om voor minimaal de komende zes maanden financiële hulp te vragen. Ze denken te weinig na over wat kan gebeuren (‘what if?’).

Bovendien zijn er veel ondernemers die nu hun eigen winst gebruiken om de eerste klappen op te vangen, maar ‘verbranden’ daarmee hun liquiditeit. Ze zien geen directe noodzaak en handelen dus te laat.

Daarnaast belanden incomplete vraagstukken op de stapel bij de banken. De doorlooptijden lopen daarvoor enorm op. Dus zorg dat je een compleet verhaal presenteert.
De Coronacrisis zorgt voor enorme bedreigingen op de markt, maar daarmee ook voor kansen. Zorg ervoor dat je in staat om te handelen als deze kans zich voordoet!

Nóg belangrijker: laat onze experts van de OOvB Financieringsdesk je ondersteunen. Wij hebben korte lijnen met de banken en kunnen helpen met het indienen van zo’n financieringsaanvraag.

Loop je over van vragen en onzekerheden en weet je misschien de tijd niet te vinden om zo’n financieringsaanvraag goed voor te bereiden? 
Heb je vragen en een (dringende) behoefte aan financiering?

Neem dan contact op met Joop Verbruggen of Paul Cox van de OOvB Financieringsdesk, wij maken tijd!