Financiële problemen in verband met de coronacrisis?

Het kabinet heeft aangekondigd € 300 Mio noodhulp vrij te maken voor het MKB.

Ondernemers kunnen vanaf vandaag direct gebruik maken van de zogenaamde BMKB (Borgstelling midden- en kleinbedrijf: lees Staatsgarantie). Dit is een onderdeel van het pakket steun, naast werktijdverkorting en uitstel belastingen. Voor de ZZP- ers is de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

In het geval van Staatsgarantie moeten de banken kredieten/leningen verstrekken. Hoe dit in de praktijk gaat werken is nog niet duidelijk. Het is aan de banken om in actie te komen. Zodra wij meer weten zullen wij dit per direct publiceren op onze site.

Van belang is om alvast de impact van deze crisis goed in beeld te krijgen voor de komende maanden. Maak afspraken met banken, andere financierders, de fiscus, crediteuren huurbaas enzovoort.

Belangrijkste maatregelen

De belangrijkste acties en maatregelen om een dreigend liquiditeitstekort tegen te gaan zijn met name:

  1. Aanvraag Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor personeel
  2. Uitstellen van belastingen zoals loonheffing en inkomstenbelasting
  3. Uitstel aflossingen op leningen
  4. Aanvullende financiering (lening/krediet)

Er zijn al vele ondernemers die één of meerder acties hebben ondernomen. Ook al speelt het nu nog niet toch is het advies om hier direct mee aan de slag te gaan. Om de impact scherp te krijgen is een liquiditeitsprognose van belang. Deze is tevens noodzakelijk voor de onderbouwing van een aanvullende financiering bij uw bank of andere geldverstrekkers.

Zoals we nu weten, verwachten we lange doorlooptijden bij banken voor financieringsaanvragen. Daarbij is ons duidelijk geworden dat de verruimde mogelijkheden van de BMKB regeling (Staatsgarantie) geïnitieerd door de overheid niet “klakkeloos” toegepast gaat worden. Er moet voldoende toekomstperspectief aanwezig zijn en een onderbouwing hiervan is noodzakelijk. Tevens dien je aan te kunnen tonen dat de problemen uitsluitend komen door de coronacrisis.

Wij kunnen je helpen om te zien welke mogelijkheden er zijn en een financieringsaanvraag voor te bereiden, zodat deze snel in behandeling kan worden genomen bij een bank.

Wij kunnen je helpen om snel te schakelen. Heb je een andere vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons!
Wil je direct contact? Bel met Joop Verbruggen van de OOvB Financieringsdesk, 06-53672714

Direct naar informatie van de banken

Hieronder vind je de linkjes die direct naar de pagina's leiden van de drie grote banken waarin zij informatie (meest gestelde vragen en antwoorden) verstrekken over de coronacrisis.

ING

ABN AMRO

Rabobank