Hoe stel je je rechten veilig als je klant failliet gaat

Het aantal faillissementen is dit jaar fors gestegen. Dit komt onder meer doordat coronaschulden moeten worden terugbetaald, de energieprijzen zijn gestegen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Enige nuancering is wel op zijn plaats, want het aantal faillissementen was eerder gedaald tot een historisch laag niveau. Niettemin zullen ondernemers weer meer geconfronteerd worden met contractspartijen die failliet (kunnen) gaan. Op welke wijzen kan je je wapenen tegen de gevolgen van een faillissement van een partij met wie je zaken doet?

Hoe stel je je rechten veilig als je klant failliet gaat

Een faillissement laat zich niet zomaar voorkomen. In de praktijk komt het er dus met name op neer dat je als ondernemer zoveel mogelijk je rechten moet veiligstellen voor het geval een partij met wie je zakendoet failliet gaat. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen.

In dit artikel gaan we in op een aantal zekerheidsrechten.

Tot zekerheid voor de terugbetaling van jouw vordering kan je namelijk een pand- of hypotheekrecht laten vestigen. Een hypotheekrecht kan gevestigd worden op onroerende goederen, zoals bedrijfspanden en woningen. Een pandrecht daarentegen wordt gevestigd op roerende goederen, zoals inventaris, bedrijfsmiddelen, aandelen en geldvorderingen. Als pand- of hypotheekhouder heb je een sterke positie ten opzichte van gewone schuldeisers indien jouw wederpartij failliet gaat. Ondanks het faillissement blijft het pand- en/of hypotheekrecht bestaan. Je kunt je pand- of hypotheekrecht uitwinnen alsof er geen faillissement is. Gelegde beslagen daarentegen komen te vervallen als gevolg van een faillissement.

Naast het pand- en/of hypoheekrecht is het eigendomsvoorbehoud ook een goede optie om je rechten in geval van een faillissement veilig te stellen. Door middel van een eigendomsvoorbehoud blijven de geleverde goederen jouw eigendom totdat de afnemer de overeengekomen prijs heeft betaald. In geval van een faillissement kan een ondernemer met een beroep op het eigendomsvoorbehoud de geleverde goederen vorderen van de curator. Belangrijk hierbij is dan wel dat de goederen nog voldoende bepaalbaar kunnen worden aangewezen en dus niet zijn vermengd met of verwerkt tot andere zaken. Een eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk worden overeengekomen en kan bijvoorbeeld ook worden opgenomen in algemene voorwaarden.

Wil je meer informatie over het veiligstellen van jouw rechten in een faillissement, neem dan contact op met een van onze juristen.