Horeca gebukt onder groeiende schuldenlast

Hoewel voor de meeste horeca-ondernemers de versoepelingen meer lucht geven, is nog een grote groep van horeca-uitbaters somber over de eigen situatie. Ruim één op de vijf horeca-ondernemers geeft aan te maken hebben met een problematische schuldenlast.

In het voorjaar meldde alleen grootbank ING al dat de totale banken schuldenlast bij de horeca-ondernemers was toegenomen van zo’n 1,5 miljard euro tot  maar liefst 5,9 miljard euro. Het is dan ook niet raar dat bij ruim 50% van alle horeca-ondernemers de schuldenlast hoger is dan voor corona.

Daar waar sectoren als industrie en bouw alweer boven het niveau van 2019 zitten, geldt dat niet voor sectoren in de cultuur en recreatie (waartoe ook de horeca valt).  In laatstgenoemde sector is een achterstand van zo’n 30% goed te maken.

Ruim één op de drie horeca-ondernemers geeft aan gebruik te maken van uitstelregelingen bij de belasting.

Zowel de horeca brancheorganisatie als VNO-NCW geven aan dat horeca-ondernemers met een levensvatbare onderneming vooral ondersteund dienen te worden bij de afbouw van hun schulden.