Industrie ziet inkomsten dalen over afgelopen kwartaal

In het tweede kwartaal van dit jaar kregen bedrijven in de industrie te maken met aanzienlijke terugval in hun omzet. Gemiddeld daalden de inkomsten met 7,5 procent, wat de grootste daling markeert sinds het jaar van de COVID-19 pandemie, 2020. Deze bevinding is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral raffinaderijen en chemische ondernemingen werden hard getroffen, met een scherpe daling van bijna 30 procent in hun omzet. Ook de papierindustrie ondervond een aanzienlijke afname van bijna 12 procent. Het was voornamelijk de buitenlandse verkoop die in het tweede kwartaal aanzienlijk afnam.

Niettemin waren er enkele bedrijfstakken die wel positieve resultaten behaalden, waaronder de machine-industrie en autofabrikanten.

Het aantal faillissementen in de industrie nam in het tweede kwartaal toe tot 62, vergeleken met 39 in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Het huidige aantal is echter lager dan het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar, toen maar liefst tachtig bedrijven hun deuren moesten sluiten.