Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), althans de meeste onderdelen, treedt per 1 januari 2020 in werking. Met de komst van de WAB op 1 januari 2020 verandert er veel. Misschien wel de grootste veranderingen gelden voor oproepkrachten. Zij moeten na 12 maanden een overeenkomst voor een vaste hoeveelheid uren krijgen, mogen onder bepaalde omstandigheden oproepen weigeren en de werkgever moet een hogere WW-premie afdragen als hij met oproepers besluit te werken.

Over de gevolgen in de praktijk bestaat nog veel duidelijkheid. Om zoveel mogelijk zaken vooraf al te verduidelijken, is eerder al het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd en staat vanaf 4 oktober 2019 ook het Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans online.

Op grond van dit kennisdocument wordt bijvoorbeeld duidelijk dat overwerk niet tot een (aparte) oproepovereenkomst kan leiden en dus dat aan parttimers die regelmatig overwerken niet een aanbod voor een vaste arbeidsomvang hoeft te worden gedaan na 12 maanden.

Dat wil echter niet zeggen dat (veel) overwerk altijd een aantrekkelijke optie is. In het kader van WW-premiedifferentiatie kan overwerk er wel toe leiden dat moet worden herzien naar de hoge WW-premie, als de normale arbeidsduur door het overwerk met meer dan 30% wordt overschreden, in het geval dat er sprake was van een vast contract die voldeed aan de voorwaarden om een lage premie af te dragen. Belangrijk is ook dat een werknemer ook nog steeds een beroep kan doen op het bestaande rechtsvermoeden (7:610b BW), waardoor een beroep kan worden gedaan op een verhoging van de overeengekomen arbeidsduur met het gemiddelde overwerk.

In het document wordt verder ingegaan op vragen zoals:

  • Of alle typen arbeidsovereenkomsten meetellen voor de berekening voor de periode van 12 maanden waarna een aanbod moet worden gedaan?
  • Of een jaarurennorm in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag?
  • Hoe moet de oproep- en afzegtermijn van 4 (kalender)dagen worden geïnterpreteerd?

Om onze relaties zo goed mogelijk voor te bereiden op de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt, organiseert OOvB op maandag 21 oktober aanstaande een bijeenkomst in het Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen. De avond zit bijna vol, dus als je er graag bij wil zijn, is het zaak om snel in te schrijven.