Kleinbedrijf heeft het nog steeds moeilijk

Hoewel het derde kwartaal een duidelijke verbetering liet zien, is het nog altijd zorgelijk gestemd voor het kleinbedrijf. Zo blijkt uit een onderzoek van de Kleinbedrijf Index (een initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business. De index wordt samengesteld door ruim 1000 deelnemende bedrijven.

Kleinbedrijf heeft het nog steeds moeilijk

De zorgen hebben vooral betrekking op het ondernemersloon. Ruim 35% van de ondernemers uit het kleinbedrijf heeft een loon dat minder of gelijk is aan het bijstandsniveau. Daarmee ontstaat een situatie die niet bijdraagt aan de continuïteit van de bedrijven. Vaak is het ook gekoppeld aan een negatief eigen vermogen in het bedrijf, aldus Qredits. Daarbij wordt wel aangegeven dat veel ondernemers ook geld laten liggen.

Nog vaak weten ondernemers niet de weg naar fiscaal gunstige investeringen en subsidies, aldus een ondernemersexpert van de Hogeschool van Utrecht. Daar ligt een taak van zowel banken als subsidieverstrekkers én bedrijfsadviseurs aldus de expert van Hogeschool Utrecht.