Laat je geld liggen bij de optimalisatie van je belastingaangifte?

De belastingaangifte. Een jaarlijks terugkerend 'euvel' waar we even voor moeten gaan zitten. Misschien dat we geld kunnen besparen als er een 'optimalisatieknop' in het aangifteprogramma opgenomen zou worden zodat de meest optimale verdeling tussen de fiscale partners berekend kan worden, aldus Wendy.  

Wendy Sanders, werkzaam bij de vestiging Cuijk, schrijft in de wekelijkse OOvB blog over de jaarlijkse belastingaangifte. En hoe je geld kunt besparen.

In het Financieel Dagblad stond onlangs een artikel waarin door de Bond van Belastingbetalers wordt gesteld dat 1 op de 4 belastingbetalers meer belasting betaalt dan nodig is. De oorzaak hiervan? Een niet optimale verdeling van gezamenlijke inkomensbestanddelen tussen fiscaal partners. De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven dat hij niet kan bevestigen of dit aantal klopt omdat de Belastingdienst geen zicht heeft op wat per individueel geval een optimale verdeling zou zijn. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar kan de Belastingdienst het dan ook niet wat makkelijker maken en daarmee in dit geval ook leuker? Ik denk zelf van wel.

Optimalisatieknop

Eerlijk gezegd verbaas ik me er al jaren over dat er in het aangifteprogramma van de Belastingdienst geen knop is opgenomen waarmee je de meest optimale verdeling kunt berekenen. Uiteraard uitsluitend rekening houdend met de gegevens uit de aangifte zelf en niet over de jaargrens heen. Ik denk dat veel belastingplichtigen daar al mee geholpen zijn. De gemiddelde belastingplichtige zal namelijk niet op de hoogte zijn van de grenzen van de box 3 schijven, de afbouwgrens van de ouderenkorting, de aanslaggrens en dergelijke. Met een juiste verdeling van de inkomensbestanddelen tussen fiscale partners kunnen deze optimaal benut worden. Een dergelijke optimalisatieknop zou mijn inziens toch te realiseren moeten zijn.

Het belang van een adviseur

Naast de bovenstaande, mijn inziens redelijk eenvoudig, te realiseren optimalisatieknop in het aangifteprogramma van de Belastingdienst kan er ook geld bespaard worden door naar de optimalisatie over de jaargrens heen te kijken. Vooral bij belastingplichtigen met wisselende inkomens zoals ondernemers (bijvoorbeeld in coronatijd) is dit een aandachtspunt. Levert een hogere verliesverrekening naar het verleden of de toekomst bijvoorbeeld meer op dan een toerekening van de hypotheekrenteaftrek bij de partner? Levert een bepaalde verdeling nog een extra voordeel op voor middeling? Ben je een DGA met een aanmerkelijk belang verlies? Is het dan verstandig om dit verlies aan jou of jouw partner toe te rekenen? Zo maar een aantal vragen waar je adviseur bij de verdeling van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen tussen jou en je fiscaal partner naar kijkt.

Wat niet weet, wat niet deert

Als je niet weet wat je mist, mis je het ook niet. Zo werkt het natuurlijk bij de meeste mensen. Maar mocht het daadwerkelijk kloppen dat 25% van de belastingplichtigen meer belasting betaalt dan nodig, dan schrik ik daar toch wel van als belastingadviseur. Een reden dus om voortaan extra aandacht te besteden aan de verdeling van de inkomensbestanddelen in je aangifte inkomstenbelasting. Overigens heb je tot 6 weken na het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting van beide partners de tijd om de eerder gekozen verdeling aan te passen.

Ben je ondernemer/dga? Twijfel dan niet om een goede belastingadviseur in te schakelen. Een belastingadviseur houdt rekening met je gehele persoonlijke situatie en zal je op basis daarvan adviseren. En dat gaat veel verder dan het enkel optimaliseren van een verdeling in je belastingaangifte.