Zelfstandigenaftrek in aangifte inkomstenbelasting 2020 door corona in gevaar?

Cor van den Broek, werkzaam bij de vestiging Wanroij, vraagt zich af of de zelfstandigenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2020 door corona in gevaar komt. Hij heeft deze vraag verwerkt in de OOvB wekelijkse blog.

Het meest gebruikte woord van 2020 zal ongetwijfeld covid of corona zijn. Maar nu is de tijd aangebroken om de aangiften inkomstenbelasting 2020 op te (laten) stellen.

De link tussen aangifte inkomstenbelasting (hierna IB) en corona is, mijn inziens, hoe om te gaan met de zelfstandigenaftrek. Veel bedrijven zijn een groot gedeelte van het jaar gesloten of beperkt geopend geweest. Bestaat er dan nog de mogelijkheid om de gewerkte uren voor de eigen onderneming te onderbouwen? De ondernemer is namelijk degene die de uren moet kunnen onderbouwen richting de belastingdienst. En kun je deze uren onderbouwen in een periode dat je onderneming niet geopend mag zijn? Natuurlijk zijn ondernemers bezig met de vraag hoe ze nu verder moeten. En wat er gebeurt als ze straks weer helemaal open mogen.

De administratie moet bijgehouden worden en de aanvragen voor coronasteunmaatregelen heeft tijd gekost, maar de vraag is of dit 24 uur per week is. Want iedere ondernemer wordt geacht om in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 ten minste 24 uur per week aan de eigen onderneming besteed te hebben.

Gelukkig heeft de belastingdienst dit onderkend en hiervoor heeft het Ministerie van Financiën een goedkeuring gegeven op het voorstel om iedere ondernemer in 2020 720 ondernemersuren cadeau te doen. Dit betekent dat de ondernemers voor de perioden 1 januari 2020 – 1 maart 2020 en 1 oktober 2020 – 31 december 2020 nog de resterende 505 uur moet kunnen onderbouwen.

De vraag is of dit lukt. Voor het eerste kwartaal zal dit wellicht geen probleem zijn. Toen waren er immers nog geen beperkingen. Maar een groot gedeelte van de ondernemingen waren het laatste kwartaal volledig of gedeeltelijk gesloten. Het is op dit moment onzeker hoe streng of hoe soepel de belastingdienst omgaat met het onderbouwen van de uren. Het lijkt me echter zinvol om zo goed mogelijk de uren te kunnen onderbouwen, omdat de kans reëel is dat de belastingdienst hier bij de beoordeling van aangiften IB 2020 extra kritisch naar zou kunnen kijken.

Extra versoepeling is gemaakt voor seizoensgebonden bedrijven die in de periode maart – oktober een piek hebben: zij mogen de gewerkte uren uit 2019 gebruiken als zogenaamde gewerkte uren.

Persoonlijk denk ik dat het beter/reëler was geweest als de goedkeuring betrekking had op met name kwartaal 3 en 4, aangezien toen de grootste lockdown in Nederland was. Meer dan begin maart bijvoorbeeld. Maar hopelijk heeft de goedkeuring voor een groot aantal ondernemers de gewenste effecten zodat de zelfstandigenaftrek te onderbouwen is. Bespreek het in ieder geval bij de (concept) jaarcijfers met jouw adviseur.

En vooruitblikkend naar aangiften IB 2021 geldt er op dit moment een vergelijkbare goedkeuring voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Een tegemoetkoming van 624 uur in 2021.

Wat de laatste 6 maanden van 2021 brengt is nog onzeker. Dit hangt sterk af van de ontwikkelingen omtrent het virus.