Machine-industrie van groot belang voor Nederlandse economie

Gemeten naar toegevoegde waarde, is de Nederlandse machine-industrie in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot de grootste binnen de industriesector. Was het aandeel in 1995 nog maar 6,4%, in 2021 was dit aandeel toegenomen tot 17,2%.

Machine-industrie van groot belang voor Nederlandse economie

Deze groei staat in schril contrast tot andere sectoren zoals de hout, papier- en grafische industrie waarvan het aandeel afnam. Ook op het gebied van werkgelegenheid is er een enorme toename geweest. In 2010 waren er 73.000 banen, terwijl in 2020 al sprake was van een kleine 92.000 banen. Wat daarbij opvalt is de concentratie van grotere bedrijven, van meer dan 500 medewerkers. In 2010 was 1 op de 5 bedrijven groter dan 500 medewerkers. In 2020 was dit al gegroeid naar 1 op de 4 bedrijven.

Kennelijk lukt het vooral de grotere bedrijven om voldoende te vernieuwen en gebruik te maken van kansen op het gebied van digitalisering en robotisering, waardoor zij hun toegevoegde waarde beter kunnen benutten.

Meer industrie nieuws: