Overheid zet in op verduurzaming industrie

Het kabinet lijkt door te pakken als het gaat om verduurzaming in de industrie. Het doel is om in 2030 jaarlijks 20 megaton minder CO2 uit te stoten dan tijdens het meetpunt in 1990.

Overheid zet in op verduurzaming industrie

De volgende vier acties dienen daarbij te helpen.

  1. De heffing wordt verder aangescherpt en er komt een CO2 minimumprijs.
  2. Bestaande duurzaamheidssubsidies voor industrie en mkb worden verder uitgebreid.
  3. Met 20 grootste uitstoters van CO2 worden bindende afspraken gemaakt.
  4. Er wordt een uitvoeringsplan opgezet om de circulaire economie te stimuleren.

 

De overheid zal de benodigde randvoorwaarden creëren, aldus minister Mickey Adriaansen van Economische Zaken. Echter de industrie zal zelf verantwoordelijk gesteld worden voor de uiteindelijke verduurzaming. Zowel ministerie als industrie heeft het doel om met de intensievere acties nu, op termijn een sterkere concurrentiepositie ingenomen kan worden