Meer aandacht voor arbeidsongevallen in de bouw

Ondanks allerlei maatregelen vinden er elke dag opnieuw arbeidsongevallen plaats in de bouw. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt er nog steeds op vele plekken onveilig gewerkt. Dat is tenminste de conclusie die zij trok na controle op 200 bouwplaatsen.

Meer aandacht voor arbeidsongevallen in de bouw

Bij 140 van de 200 bouwplaatsen werden meer dan 250 overtredingen vastgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat medewerkers veilig en in veilige omstandigheden hun werk kunnen doen.

Dat het niet naleven van deze verantwoordelijkheid ernstige gevolgen kan hebben, bleek enkele weken geleden nog maar weer eens toen een afbouwsteiger met een hoogte van 4 meter werd gedemonteerd door de eigen medewerkers. Tijdens de afbouw kwam één van de medewerkers ten val en overleed aan de gevolgen van die val.

Aangezien de werkgever niet had voldaan aan de eis om gekwalificeerd personeel in te zetten voor demontage, werd de werkgever veroordeeld met een boete van 70.000 euro. Wat overigens in schril contrast staat met het verlies van een medewerker.