Bouw staat uitdagend jaar te wachten - Installateurs positieve uitzondering

Volgens grootbank ABN Amro ligt er een moeilijk jaar in het verschiet voor de bouwsector. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Zo is er de stikstofcrisis, het tekort aan bouwplekken, een hogere rente en gestegen bouwkosten.

Het is een situatie die de hele bouwsector raakt, aldus de marktspecialisten van de bank. Ondank de groei in het laatste kwartaal van 2022, zal de sector voor het lopende jaar te maken krijgen met een krimp van 1,5%. Architectenbureaus zullen het waarschijnlijk het hardst te verduren krijgen, met een verwachte krimp van 6%.

Binnen de bouwsector zullen ingenieurs- en installatiebedrijven het wel goed doen, wat te danken is aan de behoefte aan verduurzaming en onderhoudsprogramma’s.

Het is niet alleen de woningbouw die een pas op de plaats maakt, volgens de bankonderzoekers. Ook de bouw van kantoren, winkels en bedrijfspanden loopt terug. Dit heeft te maken met de eerder opgesomde factoren, maar daar komt bij dat door het blijvende thuiswerken, kantoren minder groot hoeven te worden.

Een andere tak die het lastig zal krijgen zijn de GWW-bedrijven (grond-, weg- en waterbouw). Grote infrastructurele opdrachten – door het Rijk – blijven achterwege vanwege hoge grondstofprijzen, langere levertijden en beperkende stikstofmaatregelen.

Een trend die zeker zal doorzetten, is de vooruitgang in prefab bouw. Dit zal bijdragen aan een veel hogere efficiency en een hoger betaalbaarheid van woningen, zo zegt de bank.