Meer winkels dan jaar geleden? Hoezo?

Het Centraal Bureau van de Statistiek meldde onlangs dat er meer winkels in de winkelstraat waren dan een jaar geleden. Een opvallend bericht omdat vooral melding werd gemaakt van het aantal winkels dat (deels door Corona) permanent hun deuren ging sluiten.

Meer winkels dan jaar geleden? Hoezo?

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er vooral nieuwe winkels in het foodsegment zijn bijgekomen. Een logische verklaring volgens winkelcentrumonderzoeker Hans van Tellingen. Ten tijde van de lockdown waren het vooral de foodwinkels die open mochten blijven. Een stimulans voor starters die hun kans grepen. Maar het zegt ook iets over het veranderende winkelbeeld. Foodwinkels met vernieuwende foodconcepten en horeca zullen namelijk een centrale rol gaan spelen in de binnenstad, is zijn opvatting. Volgens online marketeer Cor Molenaar is deze trend ook logisch. Meer en meer mensen zijn door corona gewend geraakt aan online winkelen. Daarbij gaat het dan voornamelijk om non-food aankopen.

Directeur Jan Meerman van brancheorganisatie INretail, is niet blij met de berichten van een toenemend winkellandschap. Het zou ten onrechte suggereren dat de markt groeit, terwijl hier absoluut geen sprake van is, aldus de directeur. Veel aangesloten winkeliers kunnen niet concurreren in het online kanaal en zij krijgen te maken met minder winkelbezoekers dan jaren geleden.