Najaarsopenstelling SDE+: €5 miljard beschikbaar

Op 29 oktober opent de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) weer.

Er is in totaal €5 miljard beschikbaar en de openstelling is verdeeld over drie fasen. Met SDE+ subsidie kan de financiële opbrengst van duurzame energieproductie worden gegarandeerd over langere tijd. Dit kan voor zowel zon, biomassa, windenergie, waterkracht, en geothermie.

Hoe werken fasen?

Er zijn 3 fasen waarop kan worden ingeschreven :

  • De eerste fase opent als eerst en biedt de laagste vergoedingen per kWh. Indien voldoende inschrijvingen binnen komen om het budget op te maken dan stopt de regeling na deze fase.
  • Is er nog budget dan wordt fase 2 geopend, hier is de vergoeding ongeveer 20% hoger.
  • Indien na deze fase er nog steeds budget aanwezig is, zal fase 3 worden gestart. Hier ligt de vergoeding 40% hoger dan in de eerste fase.

Het is daarom een strategische keuze in welke fase wordt aangevraagd. Te vroeg en het voordeel neemt af, te laat en het budget kan op zijn. Het doel van de overheid is om op deze manier zo goedkoop mogelijk Nederland te verduurzamen.

Transportindicatie verplicht!

Bij veel geplande zonneparken en andere duurzame energieproductie werd er vóór het aanvragen van SDE geen rekening gehouden met de aanwezige infrastructuur. Deze projecten lopen veelal vast waardoor budget overblijft in de SDE regeling. Om dit te ondervangen wordt het verplicht om bij uw aanvraag een transportindicatie van de netbeheerder te voegen. Zo kunt u aantonen dat het elektriciteitsnet ter plaatse ook berekend is op de toegenomen last.

Aanvragen

                  Fasegrenzen elektr. / warmte €/kWh      Fasegrenzen gas €/kWh

Fase 1          29 oktober    0,090                                       0,064

Fase 2          4 november   0,110                                       0,078

Fase 3          11 november 0,130                                       0,092

Naar verwachting wordt de SDE+ in 2020 maar éénmaal geopend, rond de zomer. Als u plannen heeft om te investeren in energieproductie dan is het van belang om deze openstelling mee te doen!

De adviseurs van OOvB helpen u graag met uw SDE+ aanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie.