NOW 3.0 gepubliceerd

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Door het steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werkenden meer duidelijkheid voor langere tijd. Ook neemt het kabinet aanvullende sociale maatregelen om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde samenleving en economie.

Hieronder staan de belangrijkste uitgangpunten van de NOW 3.0.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20% kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, hier een beroep op doen.

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Het moet vanaf januari 2021 gaan om een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 30%.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of de NOW 2 kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

De steun over 9 maanden kent wel een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie. De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

De vaststelling van de subsidie vindt net als de eerdere NOW regelingen na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

Het proces rondom de definitieve berekening ligt op dit moment nog niet vast. De definitieve aanvragen voor de NOW 1 kunnen (waarschijnlijk) vanaf 7 oktober 2020 worden ingediend bij het UWV.

Heb je vragen over de NOW of een van de andere steunmaatregelen, neem dan even contact met ons op.

OOvB NOW 3.0