NZa tikt fusiepartners op de vingers met boete

De Nederlandse Zorgautoriteit ziet erop toe dat bedrijven, actief in de zorg, voldoen aan de wettelijke voorwaarden en hun kwaliteit op de juiste wijze hebben geborgd. Als twee zorgpartijen besluiten om een fusie aan te gaan, dient dit dan ook vooraf gemeld te worden aan de NZa.

Dat de NZa haar tanden laat zien, als deze richtlijn niet gevolgd wordt, blijkt uit de onlangs verstrekte boetes van respectievelijk 125.000 euro en 65.000 euro voor twee fusiepartners in de zorg.

De wet heeft bepaald dat zorgaanbieders met fusie- en of overnameplannen hiervoor altijd de NZa in kennis dienen te stellen. De NZa kijkt op haar beurt of de gevolgde procedure is gevolgd om de kwaliteit te handhaven. Doel van NZa is om te toetsen of de beschikbaarheid van kwalitatieve zorg in gevaar kan komen.