Ondernemersfaciliteiten verder uitgekleed, BV nog interessanter?

De mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek worden volgend jaar verder verlaagd. De verlagingen vloeien onder meer voort uit de wens de verschillen in fiscale behandeling tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen.

Ondernemersfaciliteiten verder uitgekleed, BV nog interessanter!?
Verlaging mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling wordt in de plannen van het (demissionaire) kabinet verlaagd van 14% in 2023 naar 12,7% in 2024. Dit betekent een verlaging van zo’n 10% ten opzichte van 2023. De mkb-winstvrijstelling geldt voor iedere ondernemer, los van de vraag of deze voldoet aan het urencriterium. Ook ondernemers die minder dan 1.225 uren per jaar in hun bedrijf werken, komen er dus voor in aanmerking.

Let op!

Dit voorstel moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt volgens plan verder verlaagd van € 5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024, ofwel een verlaging van ruim 34%. De verlaging zet de komende jaren in stappen door naar € 900 in 2027.

Forse daling netto-inkomen

Beide wijzigingen hakken er voor de ondernemer in de inkomstenbelasting fors in en betekenen dat zijn netto-inkomen in 2024 nauwelijks zal toenemen.

Ondernemen vanuit de BV

Veel ondernemers hebben altijd al een voorkeur voor ondernemen vanuit de BV gehad. Juridische aspecten, maar ook uitstraling spelen daarbij vaak een rol. De fiscale nadelen weerhielden veel ondernemers ervan om hun onderneming in te brengen in een BV. Door de wijzigingen wordt het ondernemen vanuit de BV alleen nog maar aantrekkelijker.

Tip!

Wat het werkelijke effect van deze maatregelen voor jou als ondernemer is, hangt uiteraard af van je individuele omstandigheden. Wij rekenen graag voor je uit wat dit voor jou zou kunnen betekenen en of de BV-vorm een aantrekkelijk alternatief is.