Ongeval tijdens bedrijfsuitje

Menigeen mag de agenda vullen met leuke uitjes. Er is weer erg veel mogelijk, veel bedrijven zullen daarom leuke uitjes en/of teambuildingsessies plannen. Activiteiten waar werknemers graag aan deelnemen. Maar wie is er aansprakelijk op het moment dat er een ongeval plaatsvindt tijdens zo'n uitje? Ilona Vinke, werkzaam bij de vestiging Heesch, blogt hierover in de wekelijkse OOvB blog.

Nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld en we steeds meer terugkeren naar de periode van voor corona, ontstaan er bij veel bedrijven ook weer ideeën en initiatieven om een bedrijfsuitje te organiseren.

Helaas gebeuren er tijdens dit soort activiteiten wel eens ongelukken en de vraag die dan naar voren komt is of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer.

Heel recent heeft de rechtbank Midden-Nederland zich daar over uitgelaten. Het ging daarbij om een werkneemster die klachten had opgelopen aan haar arm/schouder door een val van een rodeostier.

In dat geval was, aldus de kantonrechter, de werkgever niet aansprakelijk voor de schade van de werkneemster. Uit de overgelegde beelden blijkt namelijk dat de stier relatief rustig bewoog en dat bovendien sprake was van een valkussen. Daarnaast kan rodeorijden in zijn algemeenheid niet worden gezien als een dusdanig gevaarlijke activiteit dat die niet op zijn plaats zou zijn op een personeelsfeest. Zou dat wel het geval zijn, dan zou het feitelijk onmogelijk zijn om nog iets in de vorm van een sport- en spelsituatie te organiseren tijdens een personeelsfeest. En dat zou te verstrekkend zijn.

Toch zijn er de afgelopen jaren ook uitspraken geweest van rechters waarbij de werkgever wel aansprakelijk werd gehouden. Zo is in het Rollerskate-arrest geoordeeld dat het bedrijfsuitje aan het werk gerelateerd was, en waarbij van belang was:

  • De personeelsactiviteit vindt plaats in de hal van het kantoor van de werkgever;
  • De werkgever heeft de activiteit (mede) georganiseerd;
  • Het ging om een activiteit waarbij duidelijk was dat er bepaalde (val)gevaren waren;
  • De werkgever heeft niet voorkomen dat werkneemster zonder instructies en zonder beschermingsmiddelen is gaan rolschaatsen in de hal;
  • Werknemers zijn niet gewezen op het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering voor deze activiteit.

Op basis van die feiten is toen geoordeeld dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met wat van een goed werkgever mag worden verwacht.

Kortom, uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat een werkgever niet alleen tijdens werktijd verplicht is om maatregelen te nemen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Ook buiten werktijd, bijvoorbeeld bij een bedrijfsuitje, heeft een werkgever een zorg- en preventieplicht tegenover de werknemer. Een werkgever doet er in ieder geval verstandig aan om zich te verzekeren tegen dergelijke ongevallen.