Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: kabinet wil tijdelijke contracten en draaideurconstructies aanpakken

Afgelopen week heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een conceptbrief gedeeld die verstrekkende gevolgen kan gaan hebben voor werkgevers en hun werknemers.

Met de voorgenomen maatregelen hoopt het kabinet dat tijdelijke werknemers eerder een vaste baan krijgen. Van Gennip is voornemens om de plannen nog dit jaar om te zetten in wetsvoorstellen.

De voorstellen zijn als volgt:

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: kabinet wil tijdelijke contracten en draaideurconstructies aanpakken
Aanpassen ketenregeling

Het kabinet wil permanent tijdelijk werk sterk beperken. Nu mag iemand in drie jaar tijd maximaal drie tijdelijke contracten krijgen. Na een wachttijd van zes maanden kan de keten opnieuw beginnen. In de nieuwe plannen mag pas na een periode van vijf jaar weer met een nieuw tijdelijke arbeidsovereenkomst worden gewerkt. Deze langere onderbrekingstermijn gaat ook gelden voor uitzendkrachten die de werkgever inleent.

Oproepkrachten

Het kabinet wil een einde maken aan oproepovereenkomsten en de oproepkracht meer zekerheid bieden. Oproepovereenkomsten worden vervangen door een ‘basiscontract’. Daarin komt het minimaal te werken aantal uren plus het inkomen te staan. Daarboven kunnen zij nog een maximaal aantal uren worden ingezet.

ZZP-ers

We hebben er al vaak over geschreven, de regels rondom zzp-ers. Nu het aantal zelfstandigen blijft groeien, wil het kabinet de controle op het werken als zzp’er versneld aanscherpen.

Sinds 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, DBA, waarmee de Belastingdienst controleert of iemand daadwerkelijk zelfstandige is. Maar deze wet wordt sinds de invoering niet gehandhaafd. Het aantal zelfstandigen stijgt overigens nog steeds.

Deze groei wil het kabinet afremmen, althans voor die gevallen waarin de zzp’er eigenlijk niet zelfstandig is. Wie instructies krijgt van de opdrachtgever of onder diens toezicht staat, kan niet worden aangeduid als zzp’er. Het kabinet wil ook een minimum uurtarief invoeren voor zzp’ers. De tariefgrens hiervan wordt nog nader bepaald, maar gedacht wordt aan een tarief tussen 30 en 35 euro.

Daarnaast wordt nog deze maand een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad op dit gebied verwacht, welke ook grote gevolgen kan hebben voor de aanstaande wijzigingen en meer duidelijkheid moet geven op de vraag wanneer iemand een werknemer is, zie ook onze eerdere blog daarover.

De aangekondigde wetsvoorstellen zien wij met grote belangstelling tegemoet en wij houden je ook de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.