Update handhaving schijnzelfstandigheid

Wij hebben al vaker bericht over de ontwikkelingen rondom de Wet DBA, ofwel de controle op ZZP-ers die volgens de belastingdienst eigenlijk als werknemers zijn aan te merken, en de handhaving van deze wet. Graag verwijzen wij naar onze berichten van 13 en 14 februari 2020 en 19 januari 2021.

Vanuit de overheid zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Wet DBA. In dit artikel informeren wij je daarover.

De algemene handhaving van de Wet DBA is al langere tijd opgeschort. In de kamerbrief van 24 juni 2022 schrijft minister Van Gennip dat het kabinet streeft naar actieve handhaving door de Belastingdienst over maximaal 2,5 jaar. Om die handhaving mogelijk te maken zullen in de tussentijd een aantal stappen door het kabinet moeten worden gezet om de bestaande onduidelijkheden weg te nemen.

Duidelijk is dat het kabinet op de volgende drie lijnen actie gaat ondernemen:  

 • Het zorgen voor een gelijker speelveld tussen ZZP-ers en werknemers, door regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit te verduidelijken of veranderen;
 • Meer duidelijk creëren over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer of zelfstandige én het ondersteunen van werkenden om hun rechtspositie op te eisen;
 • Het verbeteren van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid.  

   

   

Recent is ook de ‘hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt’ door de minister aan de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat de minister een toekomstbestendige arbeidsmarkt wil creëren door onder andere:

 • meer werkzekerheid en roosterzekerheid voor flexwerkers te creëren;
 • de rechtspositie van uitzendkrachten te verbeteren;
 • opeenvolgende tijdelijke contracten tegen te gaan door de pauze in de keten te schrappen;
 • het instellen van een arbeidscommissie om de toegang tot het recht te verbeteren.

 

Het kabinet geeft aan oog te hebben voor de maatschappelijke onrust die kan ontstaan als gevolg van de actieve handhaving door de Belastingdienst en daar maatregelen voor de treffen.

Wij blijven je als vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom deze wet.  

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.